Kwaliteit = Fair Play

VEILIGHEID

Alle producten van JAKO voldoen aan de geldende milieu- en veiligheidsnormen en worden regelmatig op de naleving van deze gecontroleerd. Toeleveranciers en leveranciers van grondstoffen voor alle stoffen en accessoires garanderen de naleving van de Europese chemicaliënregeling REACH.

KWALITEITSNORMEN

Reeds In de ontwikkelingsfase werken wij nauw samen met leveranciers en grondstoffenleveranciers om de optimale kwaliteit en functionaliteit van onze artikelen te bepalen. Deze eisen worden getoetst door externe geaccrediteerde organisaties zoals TUV SUD,TUV Rheinland of Intertec.

KINDERKLEDIJ

De veiligheidsvoorschriften voor alle producten die voor kinderen bestemd zijn worden strikt in acht genomen. Het koordje in de tailleband is onderworpen aan een maximale lengte, terwijl dopjes in kindermaten steeds zonder koordjes worden gemaakt.

TEXTIELTESTEN

De gebruikte materialen worden onderworpen aan verschillende testen voor de beoordeling van de fysische eigenschappen, met name de wrijvingsweerstand en de rekbaarheid. Om Bleed-out en verkleuring uit te sluiten, wordt de kleur-sterkte van alle gebruikte kleuren vanaf het begin getest. Bedrukkingen en logo’s worden onderzocht op stabiliteit en duurzaamheid. Ook de functionaliteit van de ritsen wordt gecontroleerd. Het afgewerkte model wordt voor de productie onderzocht op optiek, afmetingen en kleuren en hun weerstand na verschillende wasbeurten

KWALITEITSBEHEER

Op ons hoofdkantoor in Hollenbach voeren wij regelmatig en op vrijwillige basis externe controles uit. Regelmatig en vrijwillig laten wij ons certificeren volgens de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem die de internationale normen DIN EN ISO 9001:2018 hanteert.

KWALITEITSCONTROLES

Tijdens de productie wordt de kwaliteit op willekeurige wijze gecontroleerd en geoptimaliseerd door externe kwaliteitsbureau’s en controleurs. Bij aankomst in Duitsland wordt elke levering gecontroleerd en pas na validering door het JAKO Quality-Control team worden de producten opgeslaan en verzonden.

EERLIJKHEID

SOCIAL-FAIR

JAKO is al jaren lid van het Social Fair Initiative VFI (Association of Importers of Finished Products), dat zes normen voor sociale eerlijkheid definieert.

ENERGIE

Als doel stellen we de verbetering van de interne milieuprestaties. Zo is het in 2012 geöpende nieuwe magazijn op ons hoofdkantoor volledig uitgerust met de nieuwste energiezuinige technologie. Gebruik van vernieuwbare energie is ons doel in de toekomst en reeds gedeeltelijk in gang gezet.

GEDRAGSCODE

Daarnaast heeft JAKO zijn eigen codex voor leveranciers bepaald en houdt het toezicht op de naleving van de regels door regelmatige bezoeken aan productielocaties. Leveranciers zetten zich in om hun personeel met respect te behandelen en te zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. De wekelijkse arbeidstijd is beperkt en er moet worden gezorgd voor een billijke verlonging en de naleving van de sociale verplichtingen van het land. Overwerk, dwangarbeid en kinderarbeid zijn verboden.

MILIEU

De verbeteringen hebben niet alleen betrekking op JAKO zelf, maar op de hele toeleveringsketen. Bij onze productiepartners lopen verschillende projecten om het gebruik van energie en grondstoffen te optimaliseren. Licht, machines en airco bijvoorbeeld worden uitgeschakeld tijdens werkpauzes. Door snijprocessen te optimaliseren en productiemiddelen efficiënter in te zetten, worden emissies aanzienlijk verminderd. Weefsels en accessoires worden met hetzelfde transportmiddel naar de fabriek gebracht, als waarmee de eindproducten vanuit het fabriek worden verzonden.

CONTROLE

Om het verbod op kinderarbeid te controleren, moeten de fabrieken die JAKO-ballen produceren over het IMAC-certificaat beschikken (Independent Monitoring Association for Child Labour). Het IMAC controleert regelmatig de strikte naleving van het verbod op kinderarbeid door middel van onaangekondigde bezoeken.

PARTNERS

JAKO hecht veel belang aan een langdurige en stabiele relatie met haar leveranciers. Door persoonlijke en langdurige samenwerkingen kunnen respectabele productieomstandigheden en het naleven van sociale verplichtingen permanent worden gegarandeerd. Bovendien profiteert de kwaliteit van JAKO producten van duurzame en meetbare voordelen door de betrokkenheid van leveranciers bij besluitvorming en optimalisatieprocessen.